Word coöperant van de P&V Groep

U bent klant bij de P&V Groep, medewerker of P&V-agent? U bent een natuurlijk persoon ouder dan 18 jaar of rechtspersoon? En u wilt investeren in een solidaire, coöperatieve verzekeringsmaatschappij?

Om haar coöperatieve karakter te versterken en een dialoog tot stand te brengen, biedt de P&V Groep coöperatieve aandelen van de categorie C aan haar klanten (categorie C1), werknemers (C2) en agenten (C3). U kunt coöperant worden door in te tekenen op ten minste een C-aandeel en  ten hoogste vijf C-aandelen.

Een belegging in de C-aandelen van P&V houdt bepaalde risico’s in. U moet in staat zijn om het economische risico van een belegging in de C-aandelen te dragen en dient in staat te zijn een deel of het geheel van uw belegging te verliezen.

Voor meer informatie, raadpleeg de Informatienota en bijvoegsel.

Wat doet de P&V Groep?

De P&V Groep is een Belgische coöperatieve verzekeringsmaatschappij. Overal ter wereld en in alle sectoren bewijst coöperatief ondernemerschap dat economisch succes en sociale verantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan. Alle economische en concurrentieregels zijn van toepassing op coöperatieve ondernemingen, maar bij hun activiteiten laten zij zich leiden door waarden van solidariteit en niet door het nastreven van kortetermijnwinsten.

De P&V Groep is een toonaangevende verzekeraar op de Belgische markt waarvan de belangrijkste activiteiten bestaan uit:

  • Levensverzekeringen: de P&V Groep biedt een brede waaier van levensverzekeringsproducten aan, met inbegrip van de dekking in geval van overlijden, ongeval en invaliditeit (gewaarborgd inkomen), met gewaarborgde of niet-gewaarborgde rente. De meeste van deze producten bieden een deelname in de winst (d.w.z. een contractueel recht op een bijkomende uitkering, boven op de gewaarborgde uitkering, dat afhangt van de resultaten van de verzekeringsonderneming). De producten worden aangeboden aan particulieren en professionelen en een specifiek assortiment van producten is gericht op bedrijven.
     
  • Niet-levensverzekeringen: de P&V Groep biedt onder meer motorvoertuigenverzekeringen aan (dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, pechbijstand en materiële schade aan voertuigen), schadeloosstelling bij arbeidsongevallen, brand en burgerlijke aansprakelijkheid. De P&V Groep biedt haar producten aan aan particulieren, ondernemingen en de publieke sector.

De P&V Groep verdeelt uitsluitend verzekeringsproducten, geen bankproducten. 

Alle verzekeringsactiviteiten van de P&V Groep vinden plaats in België met uitzondering van enkele residuaire activiteiten die worden uitgevoerd door haar Luxemburgse dochteronderneming Euresa Life. Eind december 2021 had de P&V Groep een marktaandeel van 6,0% voor de levensverzekeringsactiviteiten en 6,2% voor de niet-levensverzekeringen (bron: Assuralia). Op 31 december 2022 bedroeg het eigen vermogen (volgens IFRS) 944 miljoen euro, in vergelijking met 2 331 miljoen euro voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Als coöperatieve verzekeraar, is het ondernemingsmodel van de P&V Groep gebaseerd op de waarden van wederzijdse bijstand, persoonlijke verantwoordelijkheid, democratie, gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit, zoals deze waarden zijn gedefinieerd door de International Cooperative Alliance.

Hoe coöperant worden?

De inschrijving op C-aandelen gebeurt door het inschrijvingsformulier in te vullen.

Na het te hebben ingevuld, drukt de belegger het formulier af, dateert het en tekent het. De belegger stuurt vervolgens het ondertekende formulier, samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart, per post naar de maatschappelijke zetel van de P&V Groep (Koningsstraat 151, 1210 Brussel) ter attentie van MBO (T14), Dienst Inschrijving C-aandelen of per e-mail naar het volgende adres: cooperators@pv.be.

De inschrijvingsaanvraag kan door de belegger worden ingetrokken binnen veertien dagen na ontvangst door P&V van het inschrijvingsformulier van de belegger. De belegger brengt de uitoefening van zijn intrekkingsrecht ter kennis door middel van een brief gericht aan de maatschappelijke zetel van de P&V Groep (Koningsstraat 151, 1210 Brussel) ter attentie van MBO (T14), Dienst Inschrijving C-aandelen of per e-mail naar het volgende adres: cooperators@pv.be.

De P&V Groep controleert binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het inschrijvingsformulier dat door de belegger is verstuurd, of deze voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden en, zodra deze verificatie is uitgevoerd, zal de belegger, per e-mail, een formulier ontvangen waarin hij wordt uitgenodigd om via een bankoverschrijving, de betaling over te maken van het bedrag dat overeenkomt met de aandelen waarop is ingeschreven op de voor het aanbod bestemde P&V-rekening.

Het directiecomité van de P&V Groep zal doorgaans twee keer per maand bijeenkomen om formeel de belegger als vennoot van de P&V Groep te erkennen en om de uitgifte van de C-aandelen vast te stellen. De belegger zal vervolgens worden ingeschreven in het register van coöperatieve P&V aandelen en per e-mail een certificaat ontvangen die de inschrijving en de datum van de effectieve uitgifte van deze C-aandelen vaststelt. De datum waarop het directiecomité van P&V een belegger als P&V-aandeelhouder goedkeurt en de feitelijke uitgifte van C-aandelen vastlegt, vormt derhalve de datum waarop een belegger aandeelhouder van P&V wordt en geniet van alle aan de C-aandelen verbonden rechten, voornamelijk het recht op dividenden.

Voor vragen en antwoorden over coöperant worden van de P&V Groep kunt u terecht in onze rubriek veelgestelde vragen hieronder en de Informatienota en bijvoegsel waar u de voorwaarden voor inschrijving, voordelen en risico's van de C-aandelen worden beschreven.

Wilt u coöperant worden van de P&V Groep?

Veelgestelde vragen