Over ons 

De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep. Faire en betaalbare verzekeringen aanbieden aan de arme beroepsbevolking was de reden voor onze oprichting begin vorige eeuw. Die aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving is altijd gebleven.

Onze winst herinvesteren we in onze groep, zodat onze financiële soliditeit en onze kwaliteit gegarandeerd blijven. Daarnaast leveren we een actieve bijdrage aan verantwoordelijk burgerschap en een meer solidaire samenleving.

Wij zijn wij


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Wie zijn wij

Onze bestaandredenen

Onze oplossingen

Preventie

Geschiedenis van de P&V Groep


Eerlijke en betaalbare verzekeringen aanbieden aan de arme beroepsbevolking was de reden voor onze oprichting in 1907. En ook vandaag is solidariteit met de verzekerden en de samenleving nog altijd onze drijfveer.

 

Om deze video te bekijken moet u marketing-cookies aanvaarden.

Corporate governance


De corporate governance vertaalt de wil van de P&V Groep om de reglementaire eisen strikt na te leven en haar historische waarden toe te passen. Bovendien streeft de corporate governance van de P&V Groep naar een klimaat van transparantie en vertrouwen tegenover klanten, partners, vennoten en medewerkers.

De principes voor corporate governance van de P&V Groep zijn opgenomen in een charter dat op geregelde tijdstippen geëvalueerd wordt door de Raad van Bestuur. Dit charter omschrijft de structuur van de P&V Groep, de voorwaarden voor de samenstelling en werking van de bestuursorganen, en legt de regels vast voor de verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Ontdek meer over onze corporate governance 

Coöperanten 


Een coöperatie is een autonome vereniging van vrijwillig verenigde personen om aan hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en verwachtingen te voldoen via een vennootschap die onder gezamenlijk zeggenschap staat en democratisch wordt beheerd. Coöperaties gaan uit van de volgende waarden: wederzijdse hulp, verantwoordelijkheid, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. 

We bieden onze medewerkers, agenten en klanten de mogelijkheid om coöperant te worden door het aankopen van coöperatieve C-aandelen. Zo vergroten we de betrokkenheid met onze stakeholders en versterken we onze coöperatieve eigenheid.

Ontdek ons cooperatief model 

Coöperant worden